Unge Høyre står opp for olja

Svar til Molde AUF om konsekvensutredning av Lofoten:

Hoppa i havet i protest

– Havet er for fisk, det skal vere fritt og reint.

 

Det er flott at Molde AUF utfordrer moderpartiet, det er jobben til oss i ungdomspartiene, men her tar de helt feil. I disse krevende tidene hvor mange står uten jobb, må det skapes flere arbeidsplasser. Det tar Unge Høyre og Høyre på alvor. Vi skal stå opp for arbeidsplassene i oljenæringen slik at de arbeidsledige igjen får en jobb å gå til, og Norge får flere ben å stå på.

Med å si nei til konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja sier AUF nei til flere arbeidsplasser, nei til mer verdiskaping og nei til ny kunnskap. Med flere områder snart ferdig utvunnet er en samlet næring enige om at vi trenger nye areal for å kunne sikre fremtidige arbeidsplasser, men det ønsker ikke AUF.

Mens AUF vil avslutte det norske oljeeventyret, svarer Unge Høyre med å stå opp for olja. Vi vil utrede flere områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og på Vestlandet. På den måten sier vi ja til at mennesker uten jobb igjen får en jobb å gå til og ja til å skape flere arbeidsplasser i fremtiden.

Unge Høyre er også enige i at fiskenæringen er viktig, men dersom vi stenger oljekrana mister vi over 20 prosent av all inntekt Norge har. Over 40 prosent av all norsk eksport kommer fra olje og gass, men hva vil AUF erstatte dette med? Arbeiderpartiet har svart økt skatt på 15 milliarder, men selv de skjønner at dette ikke dekker de 350 milliardene vi går glipp av? Derimot har ikke AUF og Arbeiderpartiet svart på hvorfor de sier nei til flere arbeidsplasser i oljenæringen, og hvilke tiltak de vil komme med i stedet.

I tøffe tider har Høyre i regjering forsøkt å holde ledigheten nede gjennom blant annet en tiltakspakke på 4 milliarder til Sør- og Vestlandet for å holde aktiviteten oppe og flyttingen av statlige arbeidsplasser fra Oslo til andre deler av landet. Vi investerer mer i utdanning, samferdsel og gründere, og innsatsen begynner nå å gi resultater.

På motsatt side sliter AUF med å presentere tiltak som bidrar til å skape flere arbeidsplasser og en trygg hverdag for arbeidere på Vestlandet og i resten av Norge, og klarer ikke bli enige med seg selv om hva de vil og ikke vil.

Unge Høyre sier derimot et rungende ja til konsekvensutredning og flere arbeidsplasser.

Ola Eloranta og Celine Nerland i Molde og Fræna Unge Høyre

——–

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook

About the author /