Fræna går i pluss

Regnskapet i Fræna kommune kommer ut med et overskudd på 16,8 mill. kroner i 2016. Netto driftsresultat ble på 34,1 mill. kroner, noe som er en forbedring på 1,6 mill. kroner fra 2015.

Det skriver rådmann Anders Skipenes i en pressemelding.

– Resultatet for 2016 fremkommer etter at disposisjonsfondet i samsvar med budsjettet, er tilført 13,6 mill. kroner, sier rådmannen.

Økt skatteinngang

Han trekker fra som de viktigste grunnene til det gode resultatet:  økt skatteutjevning, lavere pensjons- og renteutgifter enn budsjettert og samlet mindreforbruk for driftsenhetene.

– Skatteutjevningen er 8 mill. kroner høyere enn forventet som følge av god skatteinngang i Norge. Når en ser Fræna kommune isolert, er skatteinngangen noe lavere enn forventet, sier Skipenes

Lav rente

Kommunen sparer også på det lave rentenivået.

– Lavt rentenivå og refinansiering av flere av kommunens lån i 2016, har medført at Fræna kommune har lavere renteutgifter enn foregående år. Beløpet utgjør 3,5 mill. kroner.

– Rauma ute av Robek til våren

Legger fram positivt resultat for 2016.

Kutt i de ulike driftsenhetene har også bidratt til resultatet.

– Driftsenhetene (institusjoner, hjemmebaserte tjenester, skoler, barnehager mm.) i kommunen har i 2016 samlet hatt en besparelse på 2,1 mill. kroner. Dette er omtrent på samme nivå som i 2015. God drift og grundig kostnadsstyring innenfor kommunens tjenesteområder har medført at disse leverte resultat i samsvar med prognosene.

Rådmannen gjør oppmerksom på at regnskapet ikke er revidert, og at det kan komme korreksjoner.

Tagger: Fræna Økonomi

About the author /