Helse Møre og Romsdal kan bli første helseforetak som blir dømt

– Det er en uvanlig reaksjon. Det er veldig spesielt. Jeg kjenner ikke til slike tilfeller fra før, sier

Siktet

Politimesteren i Møre og Romsdal siktet onsdag helseforetaket for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard forsvarlig helsehjelp.

Gutten ble dårlig og moren tok ham med seg til sykehuset i Kristiansund tre ganger i løpet av en helg i februar 2015. Gutten døde i et helikopter på vei til St. Olavs hospital i Trondheim.

Helseforetaket siktet

Rasmussen er en av Norges fremste eksperter i helserett. Han sier en runde i rettssalen kan få flere utfall.

Sier unnskyld til foreldrene

Risikerer bot

– Foretaket risikerer en bot, men størrelsesordenen vet vi ingenting om, for vi har ikke hatt slike saker før, sier Rasmussen.

Han sier en rettssak også kan ende med at enkeltpersoner i helseforetaket kan bli bøtelagt, eller bli dømt til fengselsstraff.

– I prinsippet ja, dersom det reises tiltale også mot enkeltpersoner. Men jeg tar selvfølgelig ikke stilling til denne konkrete saken, sier professoren og legger til.

Upløyd juridisk mark

– Vi vet ikke hvor grensene går, og vi vet ikke hvordan reaksjonene skal bli ved straffeutmåling. Vi vet ikke hvordan domstolene ser på anvendelsene av disse bestemmelsene. Dette er ny og upløyd juridisk mark, sier Rasmussen.

About the author /