Hør barnehagebarna synge Eidesongen

Ifølge enhetsleder Torill Eide har de et spesielt forhold til denne sangen, som de har sunget regelmessig i barnehagen siden våren 1995.

– Fast innslag

– Den ble lite brukt da, og vi tok den i bruk for at barna skulle få tilhørighet til hjembygda si. Vi sang den på 17. mai, og siden har de andre barnehagene kommet til. Vi har hatt den som fast innslag på alle 17. mai-festene siden. Jeg tror de fleste barna som har vokst opp i Eide siden da kan denne sangen, sier Eide. – Den nye kommunen skal hete Svanefræna

Her er hva seksåringene i Svanviken barnehage mener om kommunesammenslåingen.

Hun har også merket seg at det har blitt en del interesse for sangen på Facebook i det siste.

Slik er teksten:

«Frå Tussar og mot Bollifjell,
frå Nås og ut mot Vevangstrender,
der blånar Eide bygd og grender,
vår heim, vår bygd som høgt vi held.
Sjå blanke vatn himlen speglar
på Kornstadfjorden båtar seglar.
Og dyrka jord i soltid lun
bær mange foll kring heim og tun.»

Skrevet i 1937

Sangen ble skrevet av Martin Bolli til en konkurranse om bygdesang i 1937. Opprinnelig fikk den en kjent tone, men Ingvald Langnes syntes sangen var så god at den kunne få sin egen originale tone. Derfor skrev han melodi til sangen til Eide kirkes 75-årsjubileum den 8. september 1946. Samtidig ble Eide kommunes 50-årsjubileum feira, forteller Torill Eide.

About the author /