RB med solid overskudd

Omsetninga til Romsdals Budstikke AS, som er eid av mediekonsernet Polaris Media, falt fra 94,4 millioner kr i 2015 til 89,6 millioner kr i fjor. Den har falt hvert år siden 2013, da den var på 105,6 millioner kr.

Bedre resultat

Overskuddet økte imidlertid fra 2015, og er nær doblet fra 2014. Driftsresultat før skatt, avskrivninger og engangseffekter (EBITDA) ble i 2016 på 10,4 millioner kr, mot 9,4 millioner kr i 2015, Driftsmarginen ble i fjor på 11,6 prosent, som betyr at Romsdals Budstikke satt igjen med 11,60 kroner for hver omsatt hundrelapp. I 2014 var EBITDA 5,8 millioner kr.

– Et bra år

– 2016 ble et bra år for Romsdals Budstikke. Inntektene gikk ned, men vi lyktes med kostnadsreduserende tiltak som gjorde at vi kom styrket ut av året. Det tror jeg er en stor fordel i et krevende mediemarked, sier ansvarlig redaktør og adm. direktør Ole Bjørner Loe Welde.

– Inntektsnedgangen skyldes reduserte annonseinntekter, mens abonnementsinntektene nå øker. Det er veldig positivt, og gir framtidstro. Det som skapte hodebry i 2016 var at vi opplevde en utflating i digitale annonseinntekter. Det skyldes økt konkurranse, spesielt fra store amerikanske selskap som Google og Facebook, sier Ole Bjørner Loe Welde.

– Det snakkes mye om mediekrise. Kan en snakke om det for Romsdals Budstikke, med en driftsmargin på 11,6 prosent i fjor?

– Det er et godt resultat. Så lenge vi opplever inntektsnedgang, er vi inne i en omstilling. 2016-resultatet viser at vi har god kontroll på driften, og ser mange lyspunkt i mediemarkedet. Slik sett opplever jeg krisebegrepet noe sterkt i forhold til det som er vår situasjon. Vi gjør det også relativt sett bra sammenliknet med andre mediehus. Det viser viktigheten av å lage et godt redaksjonelt produkt, sier Ole Bjørner Loe Welde.

Nedbemanning

Romsdals Budstikke har redusert staben fra 44 ansatte ved utgangen av 2015 til 40 ansatte ved utgangen av 2016.

– Vi skal redusere staben med ytterligere noen årsverk i 2017. Det gjør vi for å tilpasse oss et noe redusert inntektsnivå. Samtidig har vi gjort noen organisatoriske endringer for å prøve å skjerme den redaksjonelle innholdsproduksjonen, for at produktet skal bli minst mulig skadelidende av kuttene, sier Ole Bjørner Loe Welde.

Opplagsvekst målet

Han konstaterer samtidig at Romsdals Budstikke absolutt klarer seg godt i lesermarkedet, etter noen år med nedgang.

– Vi krysset abonnementskurven i uke 21 i fjor. Fra da og utover har vi uke for uke hatt flere abonnenter, sammenliknet med foregående år. Det gjør at vi har en klar målretting om opplagsvekst i 2017. Vi ser at digitalabonnement er i ferd med å feste seg i markedet. Vi har nå over 2.600 rene digitalabonnenter. Det viser at folk er villig til å betale for gode lokale nyheter, sier Ole Bjørner Loe Welde.

– Hvor lenge vil papiravisa overleve?

– Med den utviklingen vi ser på abonnement nå, er jeg positiv på vegne av papiravisa. Vi har ingen planer om å kutte frekvens – og vi har ikke laget noen framtidsscenarier uten papiravis. Der skiller vi oss fra en del andre større mediehus.

– Mange abonnenter har klaget etter at Kvikkas overtok lørdagsdistribusjonen for Posten?

– Det var ei stor utfordring. Vi har ikke fått leveringskvaliteten helt opp på det nivået vi ønsker ennå, men vi ser en bedring, sier Ole Bjørner Loe Welde.

– Hvordan er utsiktene framover?

– Jeg er optimist på vegne av Romsdals Budstikke. Vi har hatt en bra start på året. Og den gode opplagsutviklinga fortsetter. At vi gjør det godt, gjør at omstillingen også blir mer kontrollert hos oss sammenliknet me en del andre mediehus. Det gir oss større muligheter til å komme gjennom omstillingen på en god måte, sier Ole Bjørner Loe Welde.

Han legger til at Romsdals Budstikke har to lønnsomme datteraviser.

– Åndalsnes Avis gjorde det godt og Driva på Sunndalsøra svært godt i 2016, sier Ole Bjørner Loe Welde

Sunnmørsposten

Sunnmørsposten i Ålesund, som også eies av Polaris Media. fikk i 2016 et overskudd på 7,6 millioner kroner (EBITDA). Året før lå det på 7,7 millioner kroner.

About the author /