Sendte bekymringsmelding to måneder før

– Vi sendte bekymringsmelding til Helse Møre og Romsdal to måneder før hendelsene med Sebastian inntraff. Vi fikk tilbakemelding på at forberedelsene til helgestenging av barneavdelingen var gode nok. Det viste seg å ikke holde stikk. Det er ikke bare Sebastian som ikke har fått tilbudet de hadde krav på. Trolig gjelder det flere barn. Det jeg opplever nå, er at Helse Møre og Romsdal har fått svekket omdømmet sitt. Og svekket omdømme betyr svekket tillit, uttalte pasientombud Runar Finvåg til Romsdals Budstikke på styremøtet i Helse Møre og Romsdal 25. januar i år. Da diskuterte styret Sebastian-saka.

Siktelsen

Onsdag ble det kjent at politiet har tatt ut siktelse mot Helse Møre og Romsdal i forbindelse med Sebastian-saka. Finvåg mener er en ny bekreftelse på alvorlighetsgraden i saka. Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble sørget for forsvarlig helsehjelp.

– Alvorlig

– Når politiet, etter å ha fått oversendt saka fra Helsetilsynet, tar ut siktelse så har de funnet ut at det her kan være brudd også på straffeloven. Og det er sjølsagt svært alvorlig. Jeg synes det er bra at vi får en prosess der man nå får ryddet opp i dette og ikke minst får vurdert alle sider av saka, sier Finvåg til Budstikka.

– Omdømmeproblem

Han mener Helse Møre og Romsdal nå sliter med omdømmet sitt i befolkningen.

Helseforetaket sikta i Sebastian-saka

Helse Møre og Romsdal HF har mottatt ei sikting frå Politimesteren i Møre og Romsdal.

– Jeg har bedt om en tilbakemelding fra helseforetaket om hva de vil gjøre framover for å styrke omdømmet sitt og gjenskape tillit i befolkningen til de helsetjenestene de skal levere. Men jeg har ennå ikke fått svar, sier Finvåg.

– Når sendte du henvendelsen?

– Jeg sendte et brev til dem før jul. Henvendelsen er særlig knyttet til Sebastian-saka, og den tilbakemeldingen jeg fikk fra helseforetaket om at alt var forsvarlig. For det viste seg jo at det ikke var forsvarlig i det hele tatt. Klart det gjør noe med tilliten i befolkningen, sier Finvåg.

Etterlyser samarbeidskultur

Pasientombudet har tidligere sagt at han frykter en slik hendelse kan skje igjen. Han mener samarbeidskulturen må utvikles i helseforetaket.

LEDER ONSDAG 15. FEBRUAR Tåkelegging om barneavdelingen

«Trengte ingen rapport for å avgjøre spørsmål om barneavdeling.»

– Hvis ikke alle i helseforetaket tar et felles ansvar, er det stor risiko for feil beslutninger, sa han.

Tagger: Sjukehus Kristiansund

About the author /