Strammer inn på tvangsbruk i psykiatrien

Det kommer fram i et brev sendt til alle landets helseforetak fra Helsedirektoratet, skriver VG. I brevet kommer direktoratet med tydelige presiseringer rundt bruken av inngripende tvangsmidler som belteseng og fastreiming av pasienter – og hvordan dette skal kontrolleres.

– Bakgrunnen for brevet var opplysninger, særlig fra VGs gjennomgang av tvangsvedtak og protokoller, som tydet på at det forekom feilbruk av tvang, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Vårin Hellevik.

Han sier de ønsker lik og riktig praksis for alle kontrollkommisjoner.

– Regelverket gir noe begrenset veiledning på dette området, derfor så vi det nødvendig med presiseringer i saksbehandlingsrundskrivet og i brevet til helseforetak og kommisjoner, sier Hellevik.

I brevet kommer det fram at kontrollkommisjonen skal gjennomgå alle vedtak som institusjonen har fattet i henhold til psykisk helsevernlov. Kommisjonen skal aktivt oppsøke pasientene, snakke med dem, og oppfordre dem til å klage på behandlingen de har fått.

– Dette er å anse som en tydeliggjøring og presisering av regelverket, sier Hellevik.

Tagger: Nyheter Sjukehus

About the author /