Vil ha midtnorsk region

KRISTIANSUND: – Jeg er i utgangspunktet ikke noen tilhenger av å splitte opp Møre og Romsdal, sier Odd Einar Folland, som i går presenterte tidenes beste resultat for Sparebank 1 Nordvest.

Oppsikt

Det vakte oppsikt da toppsjefen i Kristiansund-banken Sparebank 1 Nordvest, med kontor i Molde og Ålesund, var med og gikk så tydelig ut i den betente regiondebatten i et leserinnlegg i flere aviser i februar 2015. Samtidig satt kristiansunderen Knut S. Olsen, som har vært en av de aller mest innbitte forkjemperne for å få Nordmøre over til Trøndelag, fram til i fjor som styreleder i banken.

I leserbrevet med tittelen «Nordmøres framtid begynner nå», skrev Odd Einar Folland og de andre næringslivslederne: «Hva slags regioner skal vi ha dersom for eksempel Nordmøre blir én kommune, Romsdal blir én kommune og Sunnmøre to? Kan en region som strekker seg fra Helgeland til Romsdalsfjorden være en mer riktig inndeling da? Og vil ikke det naturlige regionsenteret for oss på Nordmøre da være Trondheim?»

De skrev videre: «La oss sammenlikne det vi har med det vi tror vi kan få til gjennom å bli en del av et større Trøndelag, eller region Midt-Norge, for den del».

 – Hva mener du i regiondebatten i dag, Odd Einar Folland?

– I og med at banken er i hele Møre og Romsdal, har vi helt bevisst – i alle fall de siste par åra – ligget veldig lavt utad i det offentlige rom med hva vi mener om denne saken. Innlegget den 5. februar i 2015 var rimelig prematurt i debatten.

– Vi som skrev under ønsket større kommuner – og etter at det var på plass – en annen regioninndeling. Nå har ikke jeg vært like synlig som banksjef Olav Gjerland i Sparebank 1 SMN i Molde i samfunnsdebatten, som jeg vet har skapt veldig mye frustrasjon både i Trondheim og der SMN har kontor på Nordmøre, spesielt i sykehusdebatten. Jeg har lært litt av det. Vi skal være like gode venner med alle, både i Molde og i Ålesund, sier Odd Einar Folland.

Olav Gjerland er som kjent en profilert styreleder i Molde Næringsforum.

– Hvis det skal gjøres endringer i fylkesgrensene, er det viktigste for meg at jeg kommer meg fortest mulig fra Trondheim til Ålesund. Og at jeg kan ha tett kontakt med både forsknings- og universitetsmiljø langs den aksen. Hvis vi først skal gjøre en endring, er en stor midtnorsk region – med Møre og Romsdal og Trøndelag – mitt ideelle bilde.

– Da ville vi få et større samspill både næringslivsmessig og ikke minst innenfor forskning og utdanning. Jeg mener vi ville være best tjent med en stor midtnorsk region og færrest mulig kommuner, sier Odd Einar Folland.

Rekordresultat

Onsdag la han fram tidenes beste regnskap for Sparebank 1 Nordvest, med et resultat etter skatt på 157,9 millioner kr. Det er nesten en dobling fra 82,2 millioner kr i 2015. 

– 2016 ble et godt år, til tross for at markedsutsiktene i starten av året – med lave oljepriser og økt arbeidsledighet – var usikre. Vi har hatt en veldig god vekst innen både person- og næringsmarkedet. Det gjelder hele markedsområdet. med Ålesund, Molde og Nordmøre. Vi har hatt en god utvikling i Molde, der vi fikk Siw Bergsås som ny leder – og som har gitt veldig bra utslag, sier Odd Einar Folland.

Lave tap

– Bankens verdipapirer ga i 2016 en betydelig bedre avkastning enn året før. En god porteføljekvalitet ga lave tap. Når vi i tillegg har oppnådd gode resultat av endrete arbeidsprosesser gjennom en målrettet Lean-satsing og hatt nullvekst i kostnader, ga dette resultatmessig det beste året i bankens snart 182-årige historie, sier Odd Einar Folland.

Han framholder at banken i 2016 målbevisst har investert i utviklingsprosjekt som underbygger en sterkere og mer endringsorientert organisasjons-kultur som skal bidra til framtidig lønnsom vekst og utvikling

Styret fastholder bankens selvstendighetslinje.

About the author /