Astma og langrenn: Astmautvalget frikjenner skiforbundet for medisinering av friske utøvere

dbstatic.no0_.95932900-1487253618.jpg

Men stiller spørsmål ved etikken.

About the author /