Debatt: Bolig Lavere boligstandard kan gi dårligere folkehelse

dbstatic.no0_.19081600-1487311247.jpg

Boligbyggere bekrefter at senkede krav ikke vil komme boligkjøpere til gode.

About the author /