Debatt: Byplanlegging «Delingsbyen» bryter ned sosiale konvensjoner

dbstatic.no0_.29785100-1487311248.jpg

Mange byer verden over har omfavnet konseptet delingsby. Kan norske storbyer trekke på Seouls erfaringer når framtidig politikk skal utformes?

About the author /