Debatt: Integrering Størrelsen på lommeboka påvirker toleransen

dbstatic.no0_.36569400-1487224849.jpg

Å ta vare på den norske modellen er det beste virkemidlet vi har for å sikre god integrering. Det bekrefter Brochmann 2-utvalgets utredning om langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

About the author /