Debatt: MEforskning Vi er en forening for MEsyke, ikke utbrente og utmattete

dbstatic.no0_.28726800-1487224854.jpg

ME-foreningen har aldri hevdet å være en pasientforening for alle pasienter med kronisk utmattelse.

About the author /