Debatt: Oljenæringen Å avslutte en lønnsom og forsvarlig produksjon av noe verden trenger, er ikke løsningen

dbstatic.no0_.68123300-1487178053.jpg

Oljenæringen trenger et effektivt reguleringsregime med stabile og forutsigbare rammevilkår.

About the author /