Debatt: Saksbehandling Nav mangler forståelse av eget regelverk

dbstatic.no0_.56613000-1487311250.jpg

Er det virkelig sånn at Navs ledelse rettferdiggjør en slett førstegangsbehandling med at den enkelte har
mulighet til å klage? 

About the author /