Debatt:Klima Vi er i ferd med å gjøre oss evig avhengig av en ressurs som ikke kan vare evig

dbstatic.no0_.49641200-1487224857.jpg

Kravet om 100.000 klimajobber, som nå deles av over 60 organisasjoner i Norge, er et nåtidskrav som har en levelig framtid som viktigste gevinst.

About the author /