Heidi Weng Lahti VM

dbstatic.no0_.67606200-1487354411.jpg

Til tross for en svært tøff forsesong med mange tunge øyeblikk, har de norske skijentene holdt motet og lagånden oppe. Heidi Wengs tiltak har vært viktig i så måte.

About the author /