Hovedleder:Sentralbanksjefens årstale 2017 Globaliseringen er nøkkelen til velstand

dbstatic.no0_.66369300-1487311244.jpg

Vi har imidlertid en jobb å gjøre her hjemme for å tilpasse oss en ny virkelighet.

About the author /