Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen Cappelen tviler på hva slags kontroll Jensen hadde: Han er bare én person

dbstatic.no0_.44669600-1487242807.jpg

Jensens forsvarere har startet utspørringen av Cappelen. 

About the author /