Winston Churchill Mens Europa var på vei inn i andre verdenskrig, advarte Churchill om romvesener

dbstatic.no0_.34646700-1487314858.jpg

I nylig gjenfunnet essay skriver Winston Churchill om små, grønne menn. 

About the author /